Experiență

Reprezentare litigii bancare pentru debite totalizând un cuantum de 31 milioane de euro

Executări silite în domeniul petrol & gaze pentru creanțe în cuantum de 18 milioane de euro

Recuperare de creanţe bancare în cuantum de ~240 milioane ron reprezentând 5.500 de debitori

Clienţi din utilităţi, energie & gaze naturale în cuantum total de ~114 milioane ron reprezentând 23.000 de debitori

Next

Domenii de expertiză

  • Litigii comerciale
  • Dreptul societatilor comerciale
  • Dreptul contractelor
  • Recuperarea juridica a creanțelor, la nivel național
  • Insolventa
  • Executare silită
Next

Beneficiile clienților noștri

  • Protejarea intereselor clienților prin identificarea celor mai bune strategii în litigiile gestionate
  • Experiență vastă în procedurile de recuperare judiciară a creanțelor prin aplicarea procedurilor legale și de eficientizare a resurselor financiare și de timp
  • Utilizarea unui soft de evidențiere a dosarelor clienților și actualizare a stadiului acestora, care permite raportarea detaliată către client
Next

Echipa noastră

12   Avocați Definitivi

Din barourile Bucuresti, Dolj, Argeş, Teleorman

100   Executori Judecatorești

Colaboratori la nivel naţional

Next